Winkelwagen 0

Nog geen producten toegevoegd

  Thuiswinkel Waarborg

Privacy Policy

Bij PlatteTVdiscounter.nl gaan we op de juiste manier om met jouw persoonlijke gegevens. Hieronder vind je dan ook enkele gegevens over ons privacybeleid.

  • Websitewww.plattetvdiscounter.nl
  • Bedrijfsadres: Stettinweg 22, 9723 HD Groningen
  • Postadres: Stettinweg 22, 9723 HD Groningen
  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 02013779
  • BTW-nummer: NL0099647B01

Jouw gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen de informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of websiteregistratie). De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Cookies

Op deze site wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer informatie over het cookiegebruik op PlatteTVdiscounter.nl.

Partners

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Contact

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site gebruiken om uit naam van PlatteTVdiscounter.nl producten of diensten onder de aandacht te brengen van organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Over communicatie per brief

Als je ons via de website jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via de website, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op het hierboven vermelde adres.

 

Onze merken

  • samsung
  • salora
  • Newstar