Winkelwagen 0

Nog geen producten toegevoegd

PlatteTVdiscounter gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel waarborgOmruilservice

Het kan helaas soms gebeuren dat je niet tevreden bent met je aankoop. Omruilen is in sommige gevallen mogelijk. Je leest hieronder aan welke voorwaarden producten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor omruilen. Producten die je bij ons koopt en die niet goed werken, vallen uiteraard onder de wettelijke garantieregeling.

Wanneer je het product online hebt gekocht

Heb je online jouw bestelling geplaatst? Dan heb je de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van jouw gehele bestelling. Tijdens deze termijn moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wilt behouden of niet. Indien je van dit herroepingsrecht gebruikmaakt, kun je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren (indien redelijkerwijs mogelijk), conform de door ons verstrekte instructies. Deze kun je aanvragen door ons het EU omruilformulier te mailen of via de contactgegevens op onze contactpagina.

Retourneren en kosten

Als klant kun je binnen 14 dagen na herroeping het product retourneren, inclusief vermelding retouradres. Of je kunt binnen 14 dagen de melding aan ons maken om het product te retourneren. Deze melding kun je doen via ons contactformulier of door ons het EU omruilformulier te mailen. Het EU omruilformulier kun je hier downloaden. Wij zijn verplicht de terugbetaling zo snel mogelijk en binnen 14 dagen, nadat u ons op de hoogte hebt gesteld om de overeenkomst te ontbinden, af te handelen, waarbij we ons het recht voorbehouden om te wachten met betalen totdat het product binnen is of totdat je hebt aangetoond het product te hebben verzonden. Je krijgt je volledige aankoopbedrag ( (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) maar je moet zelf de kosten voor de retourzending betalen. Deze wijziging is wettelijk ingegaan op 1 juni 2014. Het is niet mogelijk om een pakket te weigeren.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heb je als consument het recht om het product te beoordelen en te proberen zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat je het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals je dat in de winkel ook zou mogen. Zolang je als klant echter nog niet besloten hebt het product te houden, mag je het product weliswaar proberen, echter niet gebruiken. De Wet Koop op Afstand is een wet voor consumenten, zakelijke aankopen zijn dan ook uitgesloten van deze regeling.

Praktijkvoorbeeld

Het bovenstaande klinkt misschien ingewikkeld, daarom geven we je hieronder een voorbeeld uit de praktijk. Het gaat hierbij om het retourneren van producten in het kader van de wet herroepingsrecht.

Je koopt een televisie via de website van PlatteTVdiscounter.nl. Nadat je er een paar dagen mee hebt gekeken, besluit je dat deze televisie niet voldoet aan jouw verwachtingen. Mag je deze tv retourneren?

  • Ja dat mag, we kunnen hiervoor wel kosten bij de consument in rekening brengen.

Wat mag niet?

Je mag de televisie aanzetten en beoordelen of bijvoorbeeld het beeld goed is. Een tv aan de muur monteren valt onder onnodig gebruik en is derhalve ook niet toegestaan.

Na akkoord voor retourzending vragen wij je er zorg voor te dragen dat het product zo snel mogelijk bij ons aangeboden wordt. Na herroeping dient het product binnen 14 dagen worden teruggestuurd. Zendingen die later dan 14 dagen worden aangeboden, kunnen wij helaas niet accepteren.

Restitutiebedrag

PlatteTVdiscounter.nl controleert ieder retour gezonden product bij binnenkomst op schade, defect en/of verpakking. Naar aanleiding van de staat van het geretourneerde product wordt bepaald welk bedrag aan de koper wordt terugbetaald. Is deze compleet en onbeschadigd, dan stort PlatteTVdiscounter.nl het bedrag dat op de factuur vermeld staat binnen 14 dagen na ontbinding terug op het opgegeven rekeningnummer. Bij een kapot of incompleet product zijn wij genoodzaakt waardevermindering in rekening te brengen. Wij adviseren je bij retourneren van een product ook de originele factuur bij te voegen. Voor het terugstorten van jouw geld gebruiken wij het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld.

Mocht een retourpakket onverhoopt niet bij ons aankomen, dan is de koper als afzender van het pakket aansprakelijk. Zorg er dus altijd voor dat het pakket met Handtekening voor Ontvangst (HVA) aan ons retour komt. Dit voorkomt onnodige discussies tussen ons, de klant en Post NL. Het retoursturen van een product en/of bestelling kan uitsluitend naar ons adres in Groningen zoals dat op de factuur vermeld staat.

Uitzondering: producten uitgesloten van wettelijk herroepingsrecht

Sommige producten kunnen wij helemaal niet retour nemen. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische en gezondheidsredenen en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waardoor het product niet meer gebruikt kan worden. Het gaat hierbij om de volgende producten:

  • Oordopjes (i.v.m. hygiënische en gezondheidsredenen is dit een product dat is uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht)

Deze producten kunnen wij alleen terugnemen wanneer ze nog in de originele, ongeopende verpakking zitten of verzegeld en niet geactiveerd zijn. 

Waarom zijn wij zo streng met deze regels?

Wij verkopen onze producten tegen een zo'n aantrekkelijk mogelijke prijs. Zo kan iedereen in Nederland profiteren van de laagst mogelijke prijs voor elektronics. Daardoor zijn onze marges echter zeer laag ten opzichte van een normale winkel. Een normale winkel kan het teruggebrachte artikel tegen hoge korting alsnog verkopen. Onze marges zijn zo klein dat dit helaas niet mogelijk is. Vandaar dat wij zeer streng moeten zijn met deze policy.

Wij zijn officieel dealer van